KARIÉRA

Si mladý a dynamický človek, ktorý má čo ukázať? Prípadne si človek s bohatými skúsenosťami v oblasti stavebníctva, developmentu a realít a chceš sa profesne posunúť ďalej? Napíš nám niečo o sebe a staň sa súčasťou budovania miest pre život, staň sa súčasťou nášho tímu.

Voľné pracovné pozície:

Marketingový manažér

základná zložka mzdy : 1500 €
 •  návrh a kreatívne spracovanie identít nových projektov
 •  príprava, návrh a realizácia marketingových stratégií jednotlivých projektov
 •  príprava, návrh a realizácia cenovo-marketingovej a obchodnej stratégie pre jednotlivé projekty
 • tvorba aproximatívnych a realizačných marketingových rozpočtov, ich sledovanie, dodržiavanie a efektívna aktualizácia
Viac

Property manažér / správca nebytových priestorov a bytových domov

základná zložka mzdy : 1500 €
 • zabezpečenie prevádzky, správy nehnuteľností ( retail centrum, nebytové priestory, kancelárie)
 • pokrytie marketingovej činnosti retail centra
 • koordinácia technickej správy, opráv a stavebných úprav
 • pravidelná komunikácia s vlastníkom nehnuteľností
 • riadenie vzťahov s nájomníkmi a vlastníkmi bytov
 • riešenie požiadaviek a sťažností nájomníkov a vlastníkov bytov
 • managment nájomných zmlúv
Viac

Správca vozového parku

základná zložka mzdy : 1300 €
 • riadenie a prevádzkovanie vozového parku a zvyšovanie efektivity jeho využitia
 • zodpovednosť za technický stav vozidiel
 • kontrolovanie prevádzkových nákladov, vedenie centrálnej evidencie a databázy údajov o využívaní vozového parku
 • vedenie administratívy súvisiacej so starostlivosťou o vozový park (administrácia kariet PHM a pod.)
 • určovanie pravidiel a inštrukcií pre používanie motorových vozidiel pre užívateľov, dozor nad preberaním a odovzdávaním vozidiel
 • sledovanie stavu vozidiel a ich vysielanie na STK, emisné kontroly, servisné prehliadky a pod.
 • koordinácia, organizačné a technické zabezpečenie dopravy
Viac

Prípravár stavieb / kalkulant

základná zložka mzdy : 1200 €
 • tendrovanie
 • vypracovanie kalkulácie pre stavebný projekt, cenových ponúk, finančných a časových harmonogramov
 • sledovanie rozpočtov na stavbách
 • vykonávanie kontroly fakturácie subdodávateľov a odpočtov z rozpočtov
 • rozbory ukončených stavieb
Viac

Vodič / strojník

základná zložka mzdy : 6,9 € / hod
 •  obsluha JCB, nákladných vozidiel
 • riadenie a obsluha pridelého vozidla
 • kontrola prevádzkyschopnosti vozidla
 • dodržiavanie pracovného rozvrhu
 • údržba a bežné opravy prideleného vozidla, kontrola nástrojov, vybavenia
 • vedenie bežných záznamov o prevádzke vozidla
Viac