Kolaudácia domu: ako prebieha a čo na ňu potrebujete?

Kolaudácia domu: ako prebieha a čo na ňu potrebujete?

Kolaudácia domu je záverečným krokom v procese jeho výstavby. Vďaka nej máte istotu, že stavba je legálna a pripravená na obývanie. Tento článok poskytuje podrobný prehľad o tom, ako prebieha kolaudácia domu, aké kroky musíte podniknúť, aké dokumenty a poplatky sa vyžadujú, a aké máte povinnosti po úspešnej kolaudácii.

zdroj: freepik

Na čo slúži kolaudácia?

Hlavným cieľom kolaudácie je ochrana verejných záujmov a práv účastníkov konania, najmä z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia budúcich užívateľov. Prihliada sa aj na požiarnu ochranu. V skratke – cieľom je overiť, či je dom bezpečný.

Kolaudácia je nevyhnutnosťou pre každý rodinný dom určený na bývanie alebo rekreáciu. Výnimkou môžu byť len určité prístavby, nadstavby alebo garáže.

Kolaudačné rozhodnutie vydáva stavebný úrad

Kolaudačné rozhodnutie vydáva príslušný stavebný úrad, ktorý sa nachádza v okrese, kde ste sa rozhodli postaviť dom. Bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia nemôžete užívať rodinný dom, hoci je plne funkčný. Ako majiteľ máte povinnosť predložiť žiadosť o kolaudačné rozhodnutie na príslušný úrad. Na tomto stavebnom úrade sa taktiež podáva žiadosť o kolaudačné rozhodnutie.

Kolaudačné rozhodnutie by malo byť vydané do 30 dní od začatia konania, pri zložitejších stavbách môže byť táto lehota predĺžená na 60 dní.

Kto všetko sa podieľa na kolaudácii?

Pri kolaudácii sa na procese podieľa viacero zúčastnených. Začína to stavebníkom, ktorý podáva žiadosť o kolaudačné rozhodnutie. Ak je vlastník stavby je iná osoba než stavebník, aj on sa stáva súčasťou tohto procesu. To isté platí pre vlastníka pozemku. Na záver hrá kľúčovú úlohu stavebný úrad.

Kedy požiadať o začatie kolaudácie?

Žiadosť o kolaudáciu sa podáva, keď je dom pripravený na obývanie, t.j. keď sú dokončené všetky časti objektu umožňujúce jeho plnohodnotné užívanie.

Dokumenty, ktoré potrebujete k začatiu kolaudácie:

Ako prebieha samotná kolaudácia

  1. Podanie žiadosti na príslušnom stavebnom úrade.
  2. Oznámenie o začatí konania: Stavebný úrad informuje všetkých účastníkov.
  3. Kontrolná prehliadka: Preverenie zhody stavby s návrhom a jej bezpečnosti.
  4. Vydanie kolaudačného rozhodnutia, ak stavba spĺňa všetky nároky.

Poplatky za kolaudačné rozhodnutie

Povinnosti po získaní kolaudačného rozhodnutia

Newsletter

Prihláste sa
pre odber noviniek

Nezmeškajte novinky o našich projektoch

Zadajte váš e-mail