EÚ rozhodla, že nové domy musia byť po roku 2030 bez emisií

EÚ rozhodla, že nové domy musia byť po roku 2030 bez emisií

Od roku 2030 musia byť všetky novostavby povinne bez emisí. Zhodli sa na tom členské štáty Európskej únie. Zmena sa netýka len stavieb určených na bývanie, ale aj úradných budov, pri ktorých to bude dokonca platiť už v roku 2028. Návrh smernice ďalej uvádza, že do roku 2050 musia mať aj existujúce stavby nulové emisie.

Obmedzenie energetickej náročnosti budov

25. 10. 2022 (utorok) sa ministri hospodárstva a energetiky členských krajín EÚ dohodli na návrhu revízie smernice o energetickej hospodárnosti budov. Ak v máte v priebehu niekoľkých rokov v pláne stavať váš vysnívaný domček, mali by ste byť na pozore. Na konci roku 2029 vstúpi do platnosti podmienka, ktorá určuje, že každý dom musí umožniť inštaláciu solárnych panelov. Čo sa týka komerčných budov, pre ne bude táto novinka platiť už od konca roku 2026. Konečná verzia pravidiel obmedzujúcich energetickú náročnosť zatiaľ nie je na svete, v blízkom čase bude o nich Európsky parlament rokovať s členskými štátmi.

Nulové emisie majú pomôcť občanom i životnému prostrediu

Cieľom dohody je pomôcť občanom dosiahnuť výrazné úspory energie. Energetická účinnosť budov má zlepšiť kvalitu života občanov, nakoľko zníži účty za energiu a minimalizuje energetickú chudobu,“ uviedol český minister priemyselu a obchodu, Jozef Síkela. Rokovania ministrov prebehli v Rade EÚ v mene českého predsedníctva. Vedeli ste o tom, že prevádzka budov v európskom bloku spotrebuje okolo 40 % energie? Zároveň spôsobuje viac ako tretinu celkovej produkcie skleníkových plynov súvisiacich s energetikou.

Zmene sa nevyhnú ani budovy, ktoré sú už postavené

Pre existujúce budovy budú platiť minimálne normy energetickej hospodárnosti zodpovedajúce maximálnemu množstvu primárnej energie, ktorú môžu spotrebovať na m2 ročne. Zmeny smerujú k podpore renovácií a postupnému vyraďovaniu budov, ktorým sa preukážu najhoršie výsledky.

Čo sa týka existujúcich nebytových priestorov, členské štáty na základe spotreby primárnej energie stanovali maximálne prahové hodnory energetickej hospodárnosti. Všetky nebytové budovy majú do roku 2030 znížiť energetickú hodpodárnosť pod hranicu 15 % a do roku až pod hranicu 25 %.

Nielen budovy, ale aj infraštruktúra

Ďalej môžeme očakávať zmeny v rámci sprístupnenia infraštruktúry udržateľnej mobility. Pôjde o nabíjacie stanice pre elektromobily a elektrobicykle, ktoré budú nainštalované priamo v budovách alebo ich blízkosti. Ministri prijali aj požiadavky na vytvorenie parkovacích miest pre bicykle a kabeláže pre budúcu infraštruktúru.

Prvé plány s popisom cieľov na roky 2030, 2040 a 2050 by členské štáty mali predložiť do konca júna 2026 a následne každých 5 rokov. Súčasťou plánov bude ročná miera obnovy energie, znižovanie emisií skleníkových plynov a spotreba primárnej i konečnej energie. Rada EÚ o tejto téme začne rokovať s Európskym parlamentom. Po dosiahnutí politickej dohody bude finálny text oficiálne prijatý týmito inštitúciami.

Newsletter

Prihláste sa
pre odber noviniek

Nezmeškajte novinky o našich projektoch

Zadajte váš e-mail