Zelené strechy a ich vplyv na životné prostredie

Zelené strechy a ich vplyv na životné prostredie

Už ste počuli o zelených strechách? V súčasnosti je okolo nich veľký boom a popularite sa tešia najmä v mestách, kde je nedostatok zelene. Prispievajú k udržateľnosti, zlepšujú životné prostredie a vynikajú aj inými výhodami.Mestá sú nútené čoraz zodpovednejšie pristupovať ku klimatickým zmenám a otepľovaniu. Čochvíľa tu máme leto a kávu na námestí na terase nám budú znepríjemňovať vysoké horúčavy a dusno. Slnečník či markíza však obvykle vytúženú úľavu neprinesú. Čím menej zelene a viac betónu sa v mestách nachádza, tým je to neznesiteľnejšie. Mestá sa stále rozrastajú, preto sa kladie dôraz na ich prepojenie s prírodou.

Čo sú to zelené strechy?

Zelené strechy predstavujú inovatívne environmentálne udržateľné riešenie v oblasti stavebníctva, ktoré spočíva v pokrytí strešných konštrukcií živými rastlinami, zeminou a ďalšími materiálmi, ako sú drenážne vrstvy a geotextílie, ktoré umožňujú rast a rozvoj vegetácie. Ide o viacúčelový prvok, ktorý prináša množstvo environmentálnych, ekonomických a sociálnych výhod. Medzi primárne účely patrí:

Zníženie teploty v meste

Zelené strechy v prvom rade odrážajú a pohlcujú slnečné žiarenie. Vegetácia pomáha udržiavať nižšie teploty na strechách a zabraňuje prehrievaniu. To je dôvod, prečo je v lete ťažké obsedieť v prehriatej asfaltovej džungli a v lese je klíma omnoho príjemnejšia. Keďže ale rastie potreba zväčšovať mestá, architekti museli nájsť kompromis v podobe zelených striech.

Zvýšenie biodiverzity

Zelené strechy poskytujú útočisko pre rôzne druhy rastlín a živočíchov, ktoré sa v mestskom prostredí ťažko udomácňujú. Vytvárajú tak bohaté ekosystémy a zelené koridory, v ktorých nájdu domov viaceré živočíchy.

Zadržiavanie vody a ochrana pred záplavami

Rastliny na zelených striech pohlcujú zrážky, čím redukujú množstvo dažďovej vody, ktorá sa dostáva do kanalizácie a následne do vodných tokov. To pomáha zmierniť riziko povodní a záplav, ktoré sú čoraz častejšie v dôsledku klimatických zmien.

Zlepšenie kvality vzduchu

Zelené strechy prispievajú k zlepšeniu kvality vzduchu tým, že rastliny filtrujú prachové častice, smog a škodlivé plyny, ako napríklad oxidy dusíka a síry. Okrem toho zelené strechy tiež znižujú hladinu hluku v mestách, pretože rastliny absorbujú zvuk.
Podľa štúdie pomáhajú zelené strechy znížiť až:
– 37 % oxidu siričitého
– 21 % kyseliny dusičnej
– 0,2 kg prachových častíc na meter štvorcový ročne.

Zlepšenie kvality života

Povedzme si na rovinu, každý z nás skôr uprednostní zelenú oázu pred betónovou džungľou. Zelené strechy sú nielen ekologické, ale obyvateľom poskytujú príjemné a vizuálne príťažlivé miesto na trávenie voľného času. Zelená farba dokonca znižuje stres, prispieva k psychickej pohode a človeka spája s prírodou. Aj v meste môže teda existovať malý raj.

Zníženie energetickej spotreby

Ďalšou výhodou zelených striech je zníženie energetickej spotreby budov. Výborne fungujú v lete, keďže ochladzujú a nevzniká potreba tak často používať klimatizáciu. V zime zas plnia funkciu tepelného izolantu a obyvatelia budov ušetria za vykurovanie. Výsledkom však nie sú len nižšie energetické náklady, ale aj nižšie emisií skleníkových plynov.

Newsletter

Prihláste sa
pre odber noviniek

Nezmeškajte novinky o našich projektoch

Zadajte váš e-mail